Редене и фугиране на плочки за баня

    Когато стартира ремонт на банята, е важен не само изборът на плочки и цветовото оформление, но и тяхното правилно полагане. Предварителното планиране ще спести много време и предотврати бъдещи усложнения. Трябва да се има предвид фактът, че мокрите помещения имат чупки и размерите им никога не са кратни на размера на самите плочки за баня. Това, разбира се, налага изрязване, за да могат те да паснат на размерите на помещение. Полагането на плочки за баня трябва да започне от местата, където е планирано те да бъдат цели. Ако се наложи рязане на плочката, на размер по-малък от нейната половина, е важно да се определи средата на повърхността, върху която те ще се полагат. Това се явява своеобразна линия – или средата на плочките - където е добре да бъде фугата. Така ще се получи симетрична подредба, при която отрязаните плочки ще са в двата края.


    Когато визираме облицоване на правоъгълен или неправилен под с плочки за баня, трябва да започнем от страната, образуваща прав ъгъл и вървим към отсрещната страна, която ще изисква рязане на плочките. Ако подът обаче не е правоъгълен, но има две перпендикулярни страни, то полагането на плочки за баня трябва да започне от ъгъла образуван от тези страни.
    Особеностите, които трябва да съобразим при облицоването на стени са няколко. Ако желаем да определим нивото, до което ще стигат плочките, то трябва да започнем с полагане на цяла плочки и да вървим надолу , така че „изрезките“ да бъдат долу. Ако няма такова ниво, започнете с цяла плочки отдолу и завършете с цяла отгоре. При съчетаване на два цвята плочки за баня, полагането на целите плочки започва от точката на разделяне на двата цвят в посока съответно нагоре и надолу.
    Фугирането е следващият съществен етап от полагането на плочки за баня. От вида на фугата зависи и видът самата баня, както и нейната чистота. Препоръчително е използването на гъвкава аквастатична фугираща смес. Благодарение на така наречения хидрофобен ефект водата не се задържа върху повърхността и не попива, което пък предотвратява развитието на микроорганизми и плесен. За равномерно разпределение на сместа е важно да използвате и гумирана маламашка.